Volume 60

Tod v. Pratt
Citation: 60 U.S. 362
Court: US Supreme Court